ขอฝันใฝ่ ในฝัน อันเหลือเชื่อ

หนังสือเขียนถึงเหตุการณ์ในช่วงปี 2475-2500 โดยรวมความเคลื่อนไหวต่างๆของขบวนการปฏิปักษ์การปฏิวัติสยาม
เรียกง่ายๆก็ รวมบันทึกการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

หลายๆเรื่องที่เคยรู้ ก็ได้อ่านรายละเอียดมากขึ้น
หลายเรื่องที่ไม่เคยรู้ก็ได้อ่าน เปิดหูเปิดตามากๆ

.

เรื่องที่ชอบมากคือ ปทานุกรมของ ส.เสถบุตร

คืองี้ Dictionary ของ ส. เสถบุตร นี่ถือว่าเป็นพจนานุกรมประจำบ้านของเด็กไทย
ซึ่งตัว ส. เสถบุตรเอง เขียนพจนานกุรมนี้ ช่วงติดคุก หลังจากเหตุสนับสนุนกบฎบวรเดช

คือ การแปลก็ดีแหล่ะ แต่บางคำที่เกี่ยวของกับการเมือง จะมีการใส่มุมมองส่วนตัวแทรกลงไปในคำอธิบายเช่น

  • Blue means royalty – สีน้ำเงินเป็นสีของความจงรักภักดี
  • Many crimes have been perpetrated under the guise of democracy – การกระทำผิดอันร้ายกาจหลายอย่างได้ถูกก่อขึ้นโดยมีประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ
  • A mob has many heads, but no brains – [ภายหลังการปฏิวัตินั้น] ผู้ชนนั้นมีศีรษะมาก แต่ไม่มีสมอง

ก็มีแทรกๆในหนังสือ ที่นี้ผมเลยกลับไปเปิดพจนานุกรมที่บ้านของตัวเองดู ก็พบว่าเป็นฉบับนักเรียน ที่มีแต่คำแปล ไม่มีตัวอย่าง เลยไม่ได้เจอประโยคเหล่านี้
ท่านใดมีเล่มใหญ่ ฝากเปิดดูหน่อยนะครับ ยังมีอยู่มั้ย

.

จริงๆมีอีกเยอะ แต่ขอเล่าแค่บทเดียว
พีคจริงครับเล่มนี้

.

อ่านจบแล้วนึกถึงหนังสือ Sapiens ตรงประเด็นที่พูดถึงพลังของเรื่องเล่า
เรื่องเล่าซ้ำๆ ค่อยๆเล่า ค่อยเปลี่ยนประเด็น สุดท้ายความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงไป

คือในหนังสือ เราจะเห็นว่า มีการพยายามตีความสถาบันแบบใหม่ ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่
โดยที่เรื่องเล่าใหม่นี้ ล้วนบอกว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้ว


FB: https://m.facebook.com/TrangCatan

YouTube: https://youtube.com/channel/UCq2G7XyS9Q5dQXXrHPSLxbA

Blockdit: https://www.blockdit.com/pages/600d1f1c393e750cdef0bc86

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: