เล่ม 10 /2020

อ่านได้นะ หนังสือเล่าว่า การทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ย จริงๆไม่ต้องออกจากงาน แต่แบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาทำเสริมจากงานประจำได้

เค้าเรียกเก๋ๆว่า 10% Entrepreneur ซึ่ง แบ่งได้เป็น 5 ประเภทหลักๆ

1. Angel หมายถึงการลงแต่เงิน ก็เอาเงินเท่าที่แบ่งได้ไปลงในกิจการต่างๆ ที่เชื่อว่าจะโต
2. Advisor อันนี้คือ ลงความรู้ ลงประสบการณ์ ไม่ต้องลงเงิน อาจจะเป็นที่ปรึกษาก็ได้ สอนให้ความรู้ก็ได้ ไปยันเป็นหุ้นส่วนกิจการเลย แต่เป็นหุ้นส่วนที่ลงสมอง ไม่ใช่ลงเงิน
3. Founder แบบนี้คือคนที่สร้างกิจการใหม่ขึ้นมา แล้วหาคนมาร่วมลงทุนด้วย ซึ่งจะเป็น Angel หรือ Advisor ก็ได้
4. Aficionado จะคล้ายกับ Founder แต่ต่างที่เน้นทำสิ่งที่รักด้วย ไม่ใช่แค่เพื่อเงินอย่างเดียว
5. 110% Entrepreneur แนวนี้คือมีกิจการอยู่แล้ว แต่ก็ยังลงทุนทำโน่นนี่เพิ่ม

หนังสือเน้นว่าเนื่องจากยังทำงานประจำ ดังนั้นการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก และต้องอ่านให้ออกว่า จุดแข็งเราคืออะไร

สรุป อ่านได้ ไม่เสียดายตังค์ เหมาะกับคนที่อยากหารายได้เสริม แต่ยังไม่พร้อมที่จะออกจากงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s