Book Review: Strategy Beyond the Hockey Stick

เล่ม 21 / 2020 Strategy Beyond the Hockey Stick ช่วงนี้ผมกำลังทำ Strategy Lookback ของบริษัท ก็เลยได้มาลองอ่านหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร เล่มนี้น่าสนใจดี คือ เค้าบอกว่า บางองค์กร เวลาวางแผนกลยุทธ์ ตอนทำ Projection ก็จะลากเส้นว่า ในอนาคตบริษัทจะโต อย่างโน้นอย่างนี้ ซึ่งกราฟจะมีรูปจะเหมือนกับไม้ฮอกกี้ที่ลงนิดนิงแล้วขึ้นต่อยาวๆ (ดูรูปข้างล่าง) แต่ว่ามีไม่กี่บริษัทที่สามารถเติบโตได้ตามที่ Project ไว้จริง แต่บางบริษัทน่าสนใจว่า ถ้าลากเส้น Actual ของทุกปี คู่กับ projection ที่วางไว้ในแต่ละปี จะเห็นว่าเส้น Actual มันทรงๆ ลงๆ แต่จะมี Projection ลากชึ้นทุกปี หนังสือเค้าเรียก Hairy back ประมาณว่าเหมือน ขนที่ชี้ขึ้นบนหลังค่อมๆ น่ากลัวดีเนอะ บริษัทไหนเป็นแบบนี้ก็ต้องระวังตัวนะ เพราะแปลว่า คงมีปัญหาเรื่องการทำ Projection หรือ ไม่สามารถContinue reading “Book Review: Strategy Beyond the Hockey Stick”