Book Review: Strategy Beyond the Hockey Stick

เล่ม 21 / 2020

Strategy Beyond the Hockey Stick

ช่วงนี้ผมกำลังทำ Strategy Lookback ของบริษัท ก็เลยได้มาลองอ่านหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร

เล่มนี้น่าสนใจดี คือ

เค้าบอกว่า บางองค์กร เวลาวางแผนกลยุทธ์ ตอนทำ Projection ก็จะลากเส้นว่า ในอนาคตบริษัทจะโต อย่างโน้นอย่างนี้ ซึ่งกราฟจะมีรูปจะเหมือนกับไม้ฮอกกี้ที่ลงนิดนิงแล้วขึ้นต่อยาวๆ (ดูรูปข้างล่าง)

แต่ว่ามีไม่กี่บริษัทที่สามารถเติบโตได้ตามที่ Project ไว้จริง

แต่บางบริษัทน่าสนใจว่า ถ้าลากเส้น Actual ของทุกปี คู่กับ projection ที่วางไว้ในแต่ละปี จะเห็นว่าเส้น Actual มันทรงๆ ลงๆ แต่จะมี Projection ลากชึ้นทุกปี หนังสือเค้าเรียก Hairy back ประมาณว่าเหมือน ขนที่ชี้ขึ้นบนหลังค่อมๆ

น่ากลัวดีเนอะ บริษัทไหนเป็นแบบนี้ก็ต้องระวังตัวนะ

เพราะแปลว่า คงมีปัญหาเรื่องการทำ Projection หรือ ไม่สามารถ Execution ได้ตามแผน

Projection ไม่ดีได้อย่างไร … หนังสือบอกว่า ส่วนใหญ่เกิดเพราะคน ที่พยายามทำภาพออกมาให้ดูดี ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการขออนุมัติจากผู้บริหาร หรือ เป็นทิฐิส่วนตัวก็ตาม

อีกด้านคือปัญหาด้าน Execution อันนี้ต้องไปดูละ ว่าจะแก้ไขยังไง

เท่าที่อ่าน ในหนังสือไม่ได้เน้นด้านนี้ ก็เสียดายอยู่ แต่จากที่อ่านเล่มอื่นๆ การปิด Strategy to Execution gap นี้มันแก้ได้หลายทางนะ ส่วนตัวแนะนำ OKR

สุดท้าย บริษัทแบบไหนสามารถทำไอ้ Hockey Stick นี้ได้จริง

หนังสือบอกว่า จากการศึกษาพบว่า คือบริษัทที่สามารถสร้าง Economic Return ได้ดีกว่าเฉลี่ยอุตสหกรรม อันนี้ก็ผ่านไปก่อนละกัน ไม่ขอลงลึก

สรุป ไม่ต้องอ่านก็ได้ ถ้าไม่ได้สนใจเรื่องอะไรทำนองนี้ เพราะมันค่อนข้างเฉพาะทาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: