SandBox Board Game

บอร์ดเกมแนวนึงที่น่าสนใจคือ SandBox Board Game (แปลไทยว่าบอร์ดเกมแนวปราสาททราย) เป็นแนวบอร์ดแนวที่น่าสนใจ จริงๆก็ยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนนะ ว่าแนวนี้เป็นยังไง แต่หลักการคือ เปิดอิสระให้ผู้เล่นทำอะไรก็ได้ ในแนวทางที่ตัวเองชอบ ถามว่าต่างจากเกมแนว Point Salad ยังไง หลักๆตามที่ผมเข้าใจนะคือ แนว SandBox จะเปิดกว้างเรื่อง Action ของผู้เล่น … ในขณะที่ Point Salad จะเป็นว่า ทำอะไรก็ได้แต้ม แต่เซ็ตของ action ยังไม่เปิดกว้างเสรี ยังมีกรอบของเกมอยู่ . เกมแนว Sandbox ที่ดังๆก็ Xia: Legends of a Drift System ธีมหลักๆก็ สำรวจอวกาศ ซึ่งเราแต่ละคนจะมียานสำรวจ ซึ่งสามารถอัพเกรดได้ สิ่งที่เราทำได้ในเกมก็ตั้งแต่ ออกสำรวจดาวดวงใหม่ๆไปเรื่อยๆ หรือ จะเล่นเป็นยูโร ที่เก็บทรัพยากรจากตรงโน้น มาขายตรงนี้ หรือจะ ไล่เก็บทำ Mission ต่างๆContinue reading “SandBox Board Game”