Book Review: Think Like a Game Designer

เล่ม 14 /2020

ดีมาก ดีสุดๆ แนะนำให้อ่าน สำหรับใครที่สนใจการออกแบบเกม ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมหรือเกมใดๆ

คือส่วนตัวผมศึกษาแนวทางการออกแบบเกมมาพอสมควร ซึ่งแต่ละเล่มที่อ่านมาก็จะดีต่างกันไป แต่พบว่าเล่มนี้เขียนได้ครบ กระชับ ตัวอย่างดีมาก ทุกไอเดียที่สอนในเล่มนี้ครบถ้วนมาก บอกได้เลยว่าคนแต่งเป็นนักออกแบบเกมที่เข้าใจหลักจิตวิทยาและหลักคิดของเกมอย่างแท้จริง

หนังสือไม่ยาว แค่ 200 กว่าหน้า แต่เป็น 200 กว่าหน้าที่เนื้อๆ เน้นๆ ไม่มีน้ำ

สิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้

1. A game designer uses the interaction fo players and rules to create an experience of the audience ชอบแนวคิดที่ว่าเกมคือการเล่าเรื่อง เราเหมือนคนงาน ที่ทำงานใน feeling factory

2. จะออกแบบเกมต้อง เล่นเกมให้เยอะ ดูคนเล่นเกมให้เยอะ และ สังเกต “Emotion” ของคนเล่นระหว่างเกม

3. การออกแบบเกม เริ่มจาก หา Experince ของผู้เล่นที่อยากจะสร้าง … อันนี้สำคัญ หลายๆคนมักจะลืมไป เพราะมักจะนึกถึงกลไก หรือ ธีมก่อน

4. เกมที่ดี เริ่มจากเกมที่ suck

5. ระหว่าง play test ถ้าผู้เล่นบอกว่าอะไรไม่ดี ให้ฟังเพราะมันมักจะจริง แต่ถ้าผู้เล่นบอกให้แก้ยังไง ให้ฟังหูไว้หู เพราะอาจจะไม่จริง … ผู้เล่นจะรู้ดีว่าเกมนี้สนุกหรือไม่สนุกตรงไหน แต่สกิลของนักออกแบบเกมคือ อ่านระหว่างบรรทัดให้ออกว่า จริงแล้วผู้เล่นต้องการอะไร เพราะหลายครั้งผู้เล่นก็ไม่ทราบ หรือ บรรยายไม่ได้ว่าตนต้องการอะไร อันนี้เหมือน design thinking

6. ทำเกมให้เรียบง่ายที่สุด ตัดสิ่งที่รุงรังออกไป ไม่ว่าจะเป็นกลไก หรือ อุปกรณ์ … ขั้นตอนนี้ยาก เพราะตอนออกแบบทุกสิ่งล้วนดีมีเหตุผล การตัดจึงเป็นเรื่องทำใจได้ยาก และ ค้นหายากว่าอะไรบ้างที่ตัดได้ ตัดแล้วเกมจะดีขึ้นได้อย่างไร

7. Make Player Instincts Correct .. อันนี้ล้ำ … คือ เวลาเล่นเกม ผู้เล่นปรกติจะเล่นโดยสัญชาติญาณ นักออกแบบเกมต้องเคารพตรงนี้ กติกาต้องทำให้สัญชาติญาณของผู้เล่นมัน work และตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการออกแบบสายต่างๆในการเล่นเกม ซึ่งเกมจะช่วยให้เกมสนุก

หนังสือยังสอนรายละเอียดต่างๆเช่นว่า Resource มีกี่แบบ Strategy มีกี่แบบ Fun คืออะไร ไปจนขั้นตอนการออกแบบ ข้อพึงระวัง และ สอนยาวไปยันการผลิต การทำ UI และ การ Marketing

สรุปว่า อ่านได้ ดีมาก สุดยอด แนะนำเลย ส่วนตัวมองว่า หนังสือไม่ได้ลิมิตอยู่แค่การออกแบบเกม แต่สามารถปรับใช้กับงานเชิงสร้างสรรค์ต่างๆได้อีกมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: