เรียนออกแบบบอร์ดเกมฟรี บน YouTube

คลาสฟรี สอนออกแบบ Euro Game ครับ

มีหลายตอน เรียนกันจริงจังเลย
เป็นคลาสสอนออกแบบบอร์ดเกม สำหรับนักศึกษา ออกแบบ video เกม

ในคลิปหลังๆ มีวิเคราะห์เกม เช่น Puerto Rico และ ตอนท้าย สอนไปถึงการออกแบบ war game

ท่านใดสนใจก็ไปนั่งเรียนได้ … คลาสจริงจังเลย
ผมนั่งฟังแล้วชอบนะ อ.แกดูเก๋าดี 55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: